4 01, 2013

ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ Βρέ ντιρλαντά, ντιρλανταντά, βρε ντιρλαντά και τέζα όλοι και πώς θα πάρουμε την Πόλη, ω ντιρλαντά, ντιρλανταντά Από την πόλη την καλή ήρθε μια σκούνα

30 12, 2012

Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ Παντρεύουνε τον κάβουρα, ωωω και του δίνουν τη χελώνα ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα ώρε τα `ργανα Κάλεσαν και τον πόντικα, ωωω τα συμβόλαια να

22 12, 2012

TIK TIK TAK

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΙΚ ΤΙΚ ΤΑΚ Τικ τικ, τίκι τικιτάκ, κάνει η καρδιά μου σαν σε βλέπω, να διαβαίνεις Τικ τικ, τίκι τικιτάκ, θέλω μικρή μου, να μαντέψω, που